תקנון פרסום אינדקס

כללי

1. באתר ישנם שני סוגי לוחות מרכזיים : לוחות עסקים ,ולוחות מודעות.
רשאים לפרסם האוכלוסיות הבאות ובני משפחה מקרבה ראשונה:
א. עמיתי "חבר" ,"צוות" ,"קרנות השוטרים","איפ"א" (משטרה ) עובדי תעשיות ביטחוניות.
ב. מסיימי שרות קבע בגילאי ביניים (מעמד זהה בשאר הארגונים) בוותק של 7 שנים ובן /בת הזוג בלבד.
ג. משפחות שכולות.
עם זאת, בראיית הצורך העסקי המחייב קשר עם הסביבה מאפשר האתר פרסום של ספקים מוכרים
לפורש וכן פרסומים מסחריים ובתנאי שהמפרסמים יזדהו ככאלה במעמד ההרשמה.
למען הסר ספק – לקוחות שאינם נכללים באוכלוסיות הנ"ל ויפרסמו מודעה כאילו הינם נמנים על אוכלוסיה זו שמים את כספם על קרן הצבי ,הודעתם תימחק ולא יהיו זכאים להחזר כספי כלשהו.

מבנה לוחות העסקים

1.לוחות העסקים בנויים כך שיספקו את מירב הפרטים שסייעו ללקוח הפוטנציאלי בפורטל
לבחור דווקא בך ,לכן אנו ממליצים לך למלא גם את שדות הרשות.
2. תשומת לב כי ההרשמה מתבצעת בעיקרון בשני שלבים כאשר מרכיבי קידום ומדיה
יזומנו לך מייד עם השלמת ההרשמה בממשק ניהול עסק ידידותי וקל לתפעול.
3. המערכת אינה מאפשרת קידום מודעה אוטומטי ולכן מומלץ לבחור את החבילה
המתאימה ביותר לצרכיך עד תום תקופת המנוי.
4. מבנה הלוח והלוחות וכן עיצוב הפורטל הינם דינמים והחברה שומרת לעצמה את הזכות להחליפם,
שינויים אלה לא יהוו הפרת הסכם כלשהוא עם הלקוחות.

חבילות הפרסום באינדקס עסקים ,אימון ויעוץ ,קורסים והכשרות

קיימות 3 חבילות פרסום המקנות "סל שירותים" שונה:
* "כרטיס עסק בסיסי"- מאפשר פרסום מידע בסיסי ביותר ליצירת קשר עסקי.
* " ביטחונט "- חבילה מוגדלת במספר מרכיבים.
* " פרגן תרוויח "- חבילה מורחבת.
לתשומת לבכם:
1. המערכת אינה תומכת שדרוגי חבילות ולכן לא ניתן יהא לשנות את החבילה במהלך תקופת
המנוי, מומלץ למפרסם לבחור את המסלול התואם ביותר לצרכיו במהלך תקופת המנוי.
2. מערכת האתר זכאית על פי שיקולה להוסיף מרכיבים (לכל החבילות ולכל תוכנית בנפרד) במהלך
תקופת המנוי ללא תוספת מחיר עד תום תקופת המנוי ,תוספת זו תהווה מתנה למנוי עד תום תקופת
המנוי שרכש. עם חידוש המנוי ייחשב מרכיב זה כחלק אינטגרלי מהחבילה . מערכת "ביטחונט" תוכל
לבקש בעבורו תוספת מחיר ע"פ שיקול דעתה. כל תוספת כזו תיעשה על פי שיקול דעת מערכת
הפורטל ולא תהווה עילה להפרת הסכם כלשהו עם הלקוחות.

סדר הופעת הפרסום בלוחות עסקים ,ייעוץ ואימון,קורסים והכשרות

* קריטריון ראשי: גודל החבילה
1. "פרגן תרוויח" 2." ביטחונט" 3." כרטיס בסיסי"
* קריטריון משני: תאריך העדכון בתוך הקטגוריה.

חבילות פרסום בלוחות מודעות (לוחות שאינם לוחות עסקים :דירות, רכב, וכדומה)

כקו מנחה ישנן 3 דרגות פרסום בלוחות המודעות אך אין בהכרח קשר ישיר בין העלויות בכל לוח ומחירים אלה ייקבעו על פי שיקול דעתה של החברה.כמו כן משך זמן פרסום המודעה יצוין בכל לוח.
• שורת פרסום בסיסי (גופן רגיל).
• שורת פרסום מודגשת (שורה בה הגופן מודגש)
• שורת פרסום מודגשת ומוארת (הגופן מודגש וכן "מואר" ברקע בולט)

סדר הופעת הפרסום בלוחות מודעות

* קריטריון ראשי: תאריך הפרסום/ עדכון.
* קריטריון משני: גודל החבילה 1. מודגש ומואר 2 גופן מודגש 3 גופן רגיל.

דגשי מערכת:

1. בעצם הצטרפותו לחבילות הפרסום בפורטל מאשר המפרסם להנהלת האתר לפרסם את פרטיו באתר
במקרה של זכייה בתוכניות עתידיות במידה ויהיו כאלה ,בין אם יהיו פרי יוזמת "ביטחונט " או פרי
יוזמת מפרסם חיצוני.
2.הנהלת "ביטחונט" שומרת לעצמה לשנות את תקנון האינדקס ואת מחירי הפרסום בכל עת ,
3. בלוחות המודעות מומלץ להתעדכן באופן שוטף על מיקום המודעה ול"הקפיצה" במידת הצורך
לתאריך עדכני יותר, או להסירה אם אינה רלוונטית .
4. ביטול עסקה במנויים שנתיים של לוחות עסקים יתאפשר רק בתוך 14 יום מפרסום המודעה בניכוי 5% דמי ביטול או 100 ₪(הנמוך מביניהם) כולל מע"מ והשבת דמי הטיפול לחברות המסלקה והאשראי.